Osnovna struktura HTML-dokumenta – html,head, title i body

Osnovna struktura HTML-dokumenta – html,head, title i body post thumbnail image

Svi HTML dokumenti, neovisno o kompleksnosti i sadržaju imaju neke
zajedničke dijelove kojima se definira struktura HTML-dokumenta.

Elementi koji su zajednički svim HTML-dokumentima su:


<html></html>
<head></head>
<title></title>
<body></body>


Element koji je obavezan na svakoj stranici je html. To je prvi element,
unutar kojeg se nalazi sav sadržaj nekog HTML-dokumenta, a služi kako
bi web-preglednik znao prepoznati da je riječ o HTML-dokumentu.
Budući da je sav sadržaj dokumenta unutar ovog elementa, cijeli
dokument počinje i završava oznakama

<html></html>

Na vrhu svakog HTML-dokumenta prvo se navodi HTML-element <head> koji sadrži informacije o stranici, koje se ne prikazuju kao dio sadržaja stranice. Taj element predstavlja zaglavlje HTML-dokumenta. U <head> elementu nalazi se element <title> u kojem se smješta naslov te web-stranice. Naslov stranice prikazuje se na naslovnoj traci preglednika. Sadržaj unutar <head> elementa se ne priazuje na internetskom pregledniku.

U internetskom pregledniku se prikazuje sadržaj koji se nalazi unutar elementa <body>. Unutar <body> elementa je sadržaj koji će se prikazati u internetskom pregledniku.

Primjerice ako kopirate kod ispod u Uređivač prikazati će vam se samo prazna stranica, jer se u primjeru dole samo navodi naslov Vaše prve stranice

<html>
<head>
<title>Moja prva stranica</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

Međutim, ako se između oznaka <body> upiše neki tekst, on će postati sadržaj
stranice i pregledom dokumenta u pregledniku taj će tekst biti vidljiv.

Pokušajte upisati neki tekst između <body> oznaka u Uređivač

Primjerice, možete unutar <body> elementa ubaciti naslove

HTML ima

HTML ima šest razina naslova i to h1, h2, h3, h4, h5, h6.
H1 je prva razina naslova i koristi se uglavnom za najvažnije naslove,
naslove stranica, kao glavni naslov dokumenta i slično. Prikazuje se
najvećom veličinom slova.
H6 je zadnja razina naslova i ispisuje se najmanjom veličinom slova

<h1>Učenje programiranja</h1>
<h2>Ovo je drugi naslov po veličini</h2>
<h3>Ovo je treći naslov po veličini</h3>
<h3>Ovo je četvrti naslov po veličini</h3>
<h4>Ovo je peti naslov po veličini</h4>
<h5>Ovo je peti naslov po veličini</h5>
<h6>Ovo je šesti naslov po veličini</h6>

Nastavi tečaj – HTML paragrafi – pisanje teksta

Related Post