Osnove CSS-a

Osnove CSS-a post thumbnail image

HTML nam omogućuje mnoge mogućnosti, kao što su ubacivanje naslova, stiliziranog teksta, videozapisa i fotografija, no iako se i korištenjem samog HTML-a stranica može stilizirati, najčešće se za stil stranice koristi CSS.  Pojednostavljeno govoreći, CSS nam omogućava uljepšati naše web stranice.

Postoje dva načina za ‘ubacivanje’ css koda u stranicu.

  1. Pisanje css-a direktno u html datoteku
  2. Pisanje css koda u vanjsku .css datoteku koju zatim ‘pozovemo’ u našu html datoteku

Ukoliko koristimo ovaj prvi način, svoj css kod nećemo moći koristiti nigdje drugdje jer taj kod važi samo za tu datoteku u kojoj je napisan. No ukoliko css kod pišemo u zasebnoj vanjskoj datoteci, tu datoteku možemo pozivati po potrebi i koristiti u bezbroj stranica.

CSS nam omogućava oblikovanje teksta u HTML- (boja, vrsta fonta, veličina, težina i stil, poravnanje i razmak, velika i mala slova, ukrašavanje teksta, te korištenje raznih web fontova…), te nam ujedno omogućuje i oblikovanje HTML elemenata na način da nam omogućuje oblikovanje boje pozadine, prikaz elementa, širinu i visinu, margine, rubove i brojne druge opcije.

Primjerice, ukoliko imamo HTML stranicu sa naslovima tekstom i fotografijom, već znamo da nam se u web pregledniku prikazuje samo ono što je unutar body elementa.

Korištenjem CSS-a možemo staviti pozadinu body elementa

Primjer

Zalijepi ovaj kod u HTML odlomak Uređivača

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Moja stranica</title>

</head>
<body>

  <h1>Moj naslov</h1>
  <p> Moj paragraf</p> 
</body>
</html>

Zalijepi ovaj kod u CSS odlomak Uređivača kako bi pozadina web stranice bila svijetloplava

body {
  background-color: lightblue;
}

Korištenjem CSS-a možemo centrirati određeni dio teksta na našoj web stranici.


P { text-align: center }

SINTAKSA CSS-a

CSS-kôd sastoji se od CSS-pravila. Evo primjera jednostavnog
CSS-pravila:

p
{
color: blue;
}


Ovo pravilo postavlja svim p elementima boju teksta na plavu.
Dio pravila koje određuje (odnosno selektira) elemente na koje se
pravilo odnosi zove se selektor. Svako pravilo moramo započeti
selektorom, a najjednostavniji selektor je upravo naziv elementa:p
{
}


Nakon selektora dolaze vitičaste zagrade.

Unutar vitičastih zagrada najprije se navodi svojstvo koje se postavlja.
U ovom primjeru radi se o boji teksta (CSS-svojstvo color):p
{
color:
}

Nakon što se navede svojstvo koje se želi postaviti, dolazi dvotočka, a
iza nje vrijednost na koju se postavlja to svojstvo (u ovom primjeru radi
se o nazivu boje):{
color: red;
}


Svojstvo i vrijednost zajedno čine deklaraciju.
Unutar jednog pravila može biti više deklaracija:p
{
color: blue;
font-size: 12px;
}

U ovom primjeru se CSS-om određuje boja i veličina fonta HTML elementa p.

Nastavi tečaj – CSS selektori

Related Post

CSS selektoriCSS selektori

Svaki od elemenata koji je dodan na web stanicu može biti oblikovan pomoću CSS-a. CSS selektor služi kao veza između HTML elementa i njegovog CSS oblikovanja (kao što je boja,